Welkom op de website van
Stichting vrienden van GSV hb


GSV

 

De stichting ondersteunt het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs
op locatie Abel Tasman van de Groningse Schoolvereniging

Waarom voltijds speciaal basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen?
Ongeveer 2,5% van alle kinderen is hoogbegaafd (IQ > 130). Deze kinderen wijken qua intelligentie evenveel af van het gemiddelde (IQ = 100) als kinderen met een verstandelijke beperking (IQ < 70). Voor deze laatste categorie leerlingen is al lange tijd speciaal onderwijs beschikbaar, zodat zij zich naar vermogen optimaal kunnen ontwikkelen. Voor hoogbegaafde kinderen was er tot voor kort geen specifiek onderwijsaanbod.

Onderzoek toont aan dat hoogbegaafde kinderen zich de lesstof van het reguliere basisonderwijs ongeveer twee keer zo snel eigen maken als een kind met een gemiddeld IQ. Daarbij komt dat deze kinderen top-down leren: vanuit inzicht in het geheel maken ze zich de onderdelen eigen.

Binnen het reguliere basisonderwijs, dat grotendeels bottom-up is ingericht, loopt een deel van de hoogbegaafde kinderen uiteindelijk vast of haakt af. Gebrek aan motivatie door onvoldoende uitdaging ligt op de loer. Daarnaast komt faalangst vanuit het hebben van een hoog streefniveau vaak voor. Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak anders dan hun leeftijdgenoten door hun andere manier van denken, waardoor sociale aansluiting een probleem kan zijn.
Wat maakt dit onderwijs anders?
Met specifiek op hoogbegaafde kinderen gericht onderwijs kunnen we ervoor zorgen dat ook voor die kinderen, die het in het reguliere basisonderwijs niet redden, passend onderwijs in een klas met ontwikkelingsgelijken wordt aangeboden. Doel is dat zij weer met plezier naar school gaan en hun capaciteiten optimaal kunnen benutten.

Om aan de behoeften van deze groep kinderen te kunnen voldoen, biedt de GSV op de locatie Abel Tasman speciaal hoogbegaafdheidsonderwijs. Door de reguliere basisschool lesstof compacter aan te bieden, ontstaat er in het onderwijsprogramma ruimte voor verbreding en verdieping. Het onderwijs vind plaats in kleinere klassen (maximaal 22 kinderen) waarbij andere lesmaterialen worden gebruikt (deep level learning) en verschillende praktijkonderdelen worden aangeboden. Er zijn vaste vakleerkrachten Engels, Spaans en schaken. Ook worden er regelmatig gastdocenten uit verschillende aandachtsgebieden uitgenodigd.

Als je eenmaal hebt ervaren wat het effect van dit onderwijsaanbod is op de op deze afdeling instromende basisschool-leerlingen, is de noodzaak hiervan duidelijk.
De stichting
Omdat deze vorm van onderwijs veel extra kosten met zich meebrengt is in 2009 de Stichting vrienden van GSV hb opgericht om de benodigde extra financiële middelen bijeen te brengen voor dit bijzondere onderwijsaanbod. Door het werven van giften, donateurs, sponsoren en door opbrengsten uit evenementen maakt de stichting zich sterk voor het in stand houden van deze noodzakelijke vorm van passend onderwijs.

Steunt u ons ook?
Op deze website vindt u meer informatie over de stichting en de wijze waarop uzelf, of uw bedrijf of organisatie, dit onderwijs kan steunen.

Partnerprogramma:


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour